Monte Carlo, Monaco

IT'S ALL IN THE PAST NOW

28 September 2013SUMMERTIMES Ik mis mijn vakantie zo erg. Ik heb maandag, dinsdag en woensdag belangrijke tentamens en het enige wat ik gedaan heb deze afgelopen weken is studeren, studeren en nog meer studeren. AAH zomer, waarom heb je me zo snel verlaten!
Ik hoop dat ik het goed doe deze dagen, want ik vind school heel erg belangrijk en daarnaast hou ik niet van falen. 
Hoe zit het met jullie? Zijn jullie al gewend geraakt aan het vroeg opstaan om naar school te gaan? Ik ga niet liegen, ik nog steeds niet. Ik hou er niet van om mijn bedje helemaal alleen te laten ahaha. 

Spreek jullie snel chica's!


-WZ-


// Foto is genomen in Monaco. Kan je geloven dat mijn zevenjarige kleine broertje deze foto heeft gemaakt. Hij is een genie en ontzettend grappig. Hij is de bomb gewoon!//


I miss my vacation so much, I have big tests on monday, tuesday and wednesday and the only thing that I´m doing these weeks are studying, studying and more studying. AAH Summer, why did you leave me that soon! I hope that I´ll do good on those days, because I really think that school is important and besides, I don´t like to fail. 

How about you? Are you getting used a wake up freaking early and go to school? I'm not going to lie,  I really don't. I don't like to leave my bed alone all by itself hahaha.

Talk to you soon chica's!


-WZ-


// Picture made in Monaca. Can you believe my seven years old baby brother made this. He's a freaking genius and Überfunny. He's the bomb!//

Post a Comment

CHIRIQUE. Powered by Blogger.

Latest Instagrams

© CHIRIQUE. Design by Fearne.