LE GRAU-DU-ROI, FRANCE

SEAQUARIUM

18 August 2017
Bonsoir everyone,

As I told you all in a previous post we had planned to go to Seaquarium, but it was way to busy that day. Thank God we didn't went that day, because it wasn't crowded when we went. The name of the place already gives away what we are going to see there, Animals of the sea (but actually also ocean). The fishes that you can see vary from exotic and tropical fishes to clown fishes. It is unbelievable what lives in the oceans. There where even fishes with a panter patern. 

//Bonsoir iedereen,

Zoals ik jullie in een vorige post had verteld hadden we besloten om naar Seaquarium te gaan, maar het was veel te druk die dag. Godzijdank dat we niet waren gegaan, want de dag dat wij gingen was het niet zo druk als toen. De naam van de plaats geeft al weg want we gingen zien, dieren van de zee (maar eigenlijk ook van de oceaan). De vissen die daar zijn variëren van exotische en tropische vissen naar clown vissen. Het is ongelofelijk wat er in de oceaan leeft. Er zijn gewoon dieren met een panterprint. 


If you look closely, you can see that these lobsters are eating dead fishes.
//als je goed kijkt, dan zie je dat de kreeften dode vissen eten.
It's incredible how they can recreate an ocean sphere behind glass.
//Het is ongelofelijk hoe men een oceaansfeer na kan maken achter een stuk glas.
Who can spot Dory?
//Wie kan Dory vinden?
I saw everyone taking pictures with Bruno ( Yes, I named him), so I thought why not. Smile Bruno. Don't be shy.
//Ik zag iedereen foto's maken met Bruno (Yep, Ik heb hem een naam gegeven), dus ik dacht, waarom ik ook niet. Even lachen Bruno. Niet zo verlegen.
My favourite fish ever! I love ray's so much! They always make me so happy. They're like swimming angels. Don't get me wrong, I'm crazy about dolphins to, but ray's are just enchanting creatures. 
// Mijn favoriete vis allertijde! Ik hou zo veel van roggen! Ze maken me altijd zo blij. Het zijn net zwemmende engelen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook echt gek op dolfijnen, maar roggen zijn gewoon betoverende wezens.
Ofcourse they had to have the boogieman of the sea. Don't know what kind of shark this one is, but he is scary. He kept on coming back as if he was hunting.
// En natuurlijk hadden ze de boogieman van de zee. Ik weet niet wat voor haaisoort deze hierboven is, maar wat ik wel weet is dat hij eng is. Hij bleef maar terugkomen alsof hij aan het jagen was.
My friend Frank that day. Look how beautiful he is.
//Mijn vriend Frank die dag. Kijk hoe mooi hij is.
He swam towards me and all of a sudden there was a big line next to me waiting for me to leave so they could use their flashes on their camera's. So I took my moment with him and then left. The reason, why the photo's that you have seen so far are blue and dark, is because I used no flash (because of the animals) when I took them, and this place was already dark. 
// Hij zwom naar me toe en opeens was er een lange rij op mij aan het wachten om van hem weg te gaan, zodat ze met hun flash foto's van hem konden maken. Ik nam mijn momentje met hem en ben daarna weg gegaan. De reden dat de foto's die jullie tot nu toe zien blauwig en donker zijn, is omdat ik ze genomen heb zonder flash (omwille van de dieren) en de omgeving waar ik was was al donker. 
We played hid and seek. It was so hard to find him :p
//We speelden verstoppertje. Het was zo moeilijk om hem te vinden (not).
And all of a sudden the boogieman was above my head!
//Uit het niets was de boogieman boven mijn hoofd!

Look at mr. Muchacho.
//Moet je meneer Muchacho eens zien
Hey it's Bruno and me again! Who want's to be tickled!? Tickle tickle, don't steal my pickle (I don't know, it ryms and it's late. Let me live a little TYSM). And yes, I always wear flip flops. I'm a flipflop girl and I'm not ashamed of it. They're so comfortable. I don't follow trends and I don't see it as a fashion disaster when someone wears flipflops in tha Summer.
// Hey het is Bruno en ik weer! Wie wilt er gekieteld worden!? kietel kietel, steel mijn augurk niet (het rijmt in het Engels, dus lach :D) En ja, ik draag altijd flipflops. Ik ben een flipflop lady en ik schaam me er niet voor. Ze zijn comfortabel. Ik volg geen trends en ik zie het niet als een modeflop wanneer iemand flipflops draagt in de zomer. 
Homeboys chillin, 'cause life can be heavy sometimes.
Homies zijn aan het chillen, want het leven kan soms echt zwaar zijn.
There is a lot to see at the Seaquarium, but at the end I was really tired. It was also because I hadn't eaten the entire time and you have to finish it in order to get to the restaurant and once you're out, you're out. So a tip for you all if you want to go and visit. Take some snacks, burrito's or a pizza with you in your bag before you go in. You can thank me later.
//Er is zoveel te zien bij Seaquarium, maar aan het eind was ik echt kapot. Dat had te maken met het feit dat ik de hele tijd niet had gegeten en de restaurant van Seaquarium was bij de uitgang. En wanneer je eruit gaat kan je niet meer binnenkomen. Dus mijn tip voor degenen die dit waanzinnige plek willen bezoeken is om snacks mee te nemen of burrito's of een pizza. Stop het in je tas voordat je naar binnen gaat. Bedank me later.
BRUNO!! 
And we where done! I was starving that moment, but it was soo much fun. I do believe that animals should not be in cages or behind glass, just so they can entertain us humans. But I can understand that we, human beings love to learn more about our planet and what lives in the deepest parts of the ocean. I think that if we can learn our children, by going to these places to respect all animals and to see them as equals the world can be such a great place to live on. //En dat was het! Ik had zo'n honger op dit moment, maar het was echt heel erg leuk. Ik blijf geloven dat dieren niet achter tralies of glas behoren, om vermaak voor ons mensen te zijn. Maar ik kan begrijpen dat wij, mensen, houden om meer te leren over onze planeet en wat er leeft in de diepste plekken van de oceaan. Ik geloof dat als we onze kinderen leren, door naar zulke plekken als Seaquarium te gaan, om respect te hebben voor alle diersoorten en ze te zien als gelijken de wereld zo'n toffe plek kan zijn om te wonen. 

I'll end this post with this shot I took of the waterfall they had. They got it all my friends. Spread love and positivity my friends! Speak to you tommorrow and don't forget to follow me on Bloglovin so you won't mis a new post and Instagram!

Love you all,

-WZ-

Ik eindig deze post met deze shot die ik genomen heb van de waterval die ze hadden. Ze hebben het allemaal mijn vrienden. Verspreid liefde en positiviteit mijn vrienden! Ik spreek jullie morgen en vergeet niet om me te volgen op Bloglovin zodat je nieuwe post niet mist en Instagram!

Liefs,

-WZ-

Post a Comment

CHIRIQUE. Powered by Blogger.

Latest Instagrams

© CHIRIQUE. Design by Fearne.